ABC Nyheter

- Fisk blir dummere i fremtiden

Utenfor kysten av Papau Ny Guinea, finnes en kilde som slipper ut CO2 under vann. Og det gir biologer et glimt av fremtiden. Vannet rundt kilden er svært giftig, med CO2-nivåer på linje med det man venter overflatevannet i havet vil være om hundre år. Forgiftningen har hemmet hjernefunksjonen til fisken.

Relaterte videoer