ABC Nyheter

Høyere dødelighet etter tap av ektefelle

Det er større sannsynlighet for dødsfall blant enker og enkemenn den første uka etter at de mistet ektefellen, sammenlignet med nordmenn på samme alder som ikke har mistet partneren, ifølge forskere.

Relaterte videoer