Forsvarssjefen: – Økonomien er ikke bærekraftig

Forsvarsøkonomien er ikke bærekraftig, fastslår forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen. Han mener de største utfordringene knyttes til Forsvarets drift. – Valutasvingninger, etterslep på vedlikehold, mangel på reservedeler og vekst i forsvarsspesifikke kostnader gjør at forsvarsøkonomien ikke er bærekraftig, fastslår Bruun-Hansen i Forsvarets årsrapport for 2015.