Uhyre sjeldent møte i de polske skoger

De er begge truede dyrearter, men var veldig nysgjerrige på hverandre.