Denne skal fange asteroider

NASA vil bruke 105 millioner dollar på å studere muligheten for å fange en asteroide og lede den inn i en ikke-truende bane.