Wow, så vakkert Italia er om natten

Slik ser Italia ut sett ovenfra en klar natt.