Se redningsaksjonen om bord i tråleren Northguider

Videoen viser den krevende redningsaksjonen utenfor kysten av Svalbard.