- Ikke noe poeng i å stemme

Mange unge iranere kommer ikke til å gå til urnene.