Fjerdeklassinger med klar oppfordring til Erna: Ta plastproblemet på alvor

Elever ved Bondi skole i Asker i Akershus har skrevet et brev til statsministeren og ordføreren i Asker hvor de oppfordrer politikerne til å gjøre noe med utslipp av plast og mikroplast i havet.