ABC Nyheter

Kjørte politiet så sakte?

Her kjører ABC Nyheter strekningen politiet sier de brukte 19 minutter på under utrykning 22. juli. Så lang tid brukte vi:

Relaterte videoer