ABC Nyheter

Løpehjul for folk

I USA har man laget et løpehjul som skal være med på å lage et virtuelt univers.

Relaterte videoer