ABC Nyheter

- En streng dom

Advokaten mener dommen er grundig. Nå skal hun og Andersen vurdere om den skal ankes.

Relaterte videoer