ABC Nyheter

Sluttet med gris –€“ begynte med hjort

Jan Steinar Marken og kona Ragnhild Krogstie tjente så dårlig på gris at de begynte å tenke alternativt. Nå er de hjortebønder, med 71 hunndyr, som hver har kalver deler av året. I tillegg har de et par bukker, som skiftes annethvert år for å hindre innavl.<br/><br/>Hjorten beiter på frimark, og får ikke annet kraftfôr enn tilskudd av kobber. På senhøsten slakter Marken dem selv, ved å gå helt tett opptil og skyte hjorten i hodet. Ikke flere enn et par om gangen, for ikke å skape uro. <br/><br/>Deretter kjøres hjorten til slakteriet i nærheten og blir til ytre- og indrefilet, flatbiff og rundbiff, stek, entrecote, lårtunge, grytekjøtt, karbonader og pølser. – Det beste med å drive med hjort, er at dyrene har det godt, mener Marken. Tilhengerne av hjorteoppdrett mener næringen har et stort, uutnyttet potensial i Norge.

Relaterte videoer