Solvik-Olsen: – Vi har ikke tenkt å fire på sikkerheten på norsk sokkel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde tirsdag morgen samtaler med Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport i forbindelse med Turøy-ulykken.