Kjente toner i Trumps første tale om rikets tilstand

Skattekutt og arbeidsplasser. Innvandringskontroll og kamp mot terror. Mye var kjent da Donald Trump holdt talen State of the Union for første gang.