Oversiktsbilder fra Røyken

Oversiktsbilder fra Røyken sentrum som stod under vann onsdag da store nedbørsmengder sendte elven ut over sine bredder.