Baksaas om TV 2-striden

Konsernsjefen håper Telenor unngår negative konsekvenser av striden rundt salget av TV2.