Hva er det som flyr forbi tjeldreiret?

14. juni fløy det en fugl forbi tjeldreiret. Men hva slags fugl?