Naturen selv satte fyr på treet

Lynnedslag fikk tre til å brenne fra innsiden.