Her ender sjøsettingen i katastrofe

På sekunder gikk det fra glede til fortvilelse på verftet.