ABC Nyheter

Denne kvinnen har nerver av stål

Når treet ramler over ende tar hun det med knusende ro.

Relaterte videoer