– Det er helt utrolig å komme så nær!

Kolbjørns elgmøte har fått internasjonal oppmerksomhet.