Baron Blå serverer mer lam

Her kommer havørnen med mer lam til ungene.