Siv Jensen: - Vi har hatt et krevende år

Siv Jensen kommenterer det foreløpige valgresultatet.