Denne reklamen skremte vannet av svenskene

Reklameplakat «blir levende» til Halloween.