ABC Nyheter

Regjeringen legger frem forslag om ny straffelov

Følg med når regjeringen fremmer forslag om ikraftsetting av ny straffelov direkte her fra klokken 12.15.

Relaterte videoer