Fatwa mot sigaretter

I Indonesia har muslimske ledere lagt ned forbud mot sigaretter.