Ikke lett å være maskot på isen

Maskoten var virkelig ute på glattisen under reklameinnspilling.