ABC Nyheter

Pilotene temmer stormen til flynerdenes store ekstase

Da folk flest skalket lukene i Newcastle, dro denne flynerden ut for å filme flylandingene.

Relaterte videoer