Storstreik rammer hoteller og kantiner

Flere storhoteller må stenge når flere tusen i hotell- og restaurantbransjen tas ut i streik. Uenighet om lokale forhandlinger førte til brudd et halvt døgn på overtid.