VG fremla rapporten om Giske-saken

Opptak av fremleggelsen.