Rosa havørnunger og morgenglorie

Havørnungene farges rosa av morgensola, og baronessen får glorie. 14. juni 2016.