ABC Nyheter

Hva betyr forslag til ny arvelov for deg og meg?

– Ektefellens arverett på 50 prosent kan falle bort dersom avdøde hadde opprettet et testament der sistnevnte hadde oppnevnt andre som begunstiget, skriver advokat Lars Erik Wahlberg.

Relaterte videoer