ABC Nyheter

Et kjapt farvel med Norge

De henter folk om natten og bruker makt om nødvendig for å løse oppdraget. 2015 har vært et rekordår for Politiets utlendingsenhet (PU) som har sendt over 7.000 personer ut av landet.

Relaterte videoer