Hvordan være sikker til sjøs

Denne videoen gir nyttige tips og råd om sikkerhet til sjøs.