Heiberg om OL og sykdommen

Gerhard Heiberg om vannforholdene i Rio de Janeiro før OL og hans personlige helsesituation.