Venus-passasjen sett fra Oslo

Morgenfugler kunne følge Venus' siste del av passasjen over solskiven.