ABC Nyheter

Krass sikkerhets-kritikk fra Riksrevisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet har for dårlig styring med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, mener Riksrevisjonen.

Relaterte videoer