Eksplosivt arbeid i rommet

To russiske kosmonauter hadde en krevende arbeidsdag på den internasjonale romstasjonen torsdag.