Ikke se denne hvis du har flyskrekk

Flylandingene som nesten gikk galt.