Folk reagerer på kunstverket «Ivanka støvsuger»

Publikum vert oppmoda til å kaste smular på teppet som ein dobbeltgjengar av presidentdottera støvsuger.