Mener statens tilbud er et «veldig godt utgangspunkt»

Intervju med statens forhandlingsleder, Leif Forsell, som svarer på spørsmål om hvorfor han synes statens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør er et godt utgangspunkt for forhandlingene. Staten tilbud er på under en tiendedel av hva bøndene krevde.