Kraftige sammenstøt i Madrid

29 personer ble skadet i demonstrasjonene utenfor Spanias parlament.