Kastet hjemmelagede bensinbomber på moské

Overvåkningsbildene fra både moskeen og i deres egen hage mens de lager bombene, ble vist i retten i England.