Se oljekatastrofen fra luften

Olje fra det havarerte skipet Godafoss har nådd land på Akerøya.