Mystisk skalle-funn

I denne massegraven i India ligger 60-75 skaller i mønster.