Dette er Barack Obama

Obama representerer den amerikanske drømmen – Han har gått fra enkle kår til å ha en reel sjanse til å bli president i USA.