Isbreen raser - turistene må løpe for livet

Kalvingen på Island utløste tidebølge.