Innfører målfototeknologi til fotball-VM

Det settes i disse dager opp målfoto-kameraer på alle de 12 arenaene som skal huse sommerens fotball-VM i Brasil. På hver arena skal det være 14 kameraer som skal kunne gi et fullstendig bilde på om hele ballen har passert mållinjen eller ikke. Teknologien skal hindre kontroversielle situasjoner der mål blir feilaktig annullert eller godkjent.