ABC Nyheter

Beklager på det dypeste til Monikas mor

Konstituert politimester i Hordaland, John Reidar Nilsen, beklager til Monikas mor etter håndteringen av Monika-saken og den påfølgende varslings-saken. Han sier videre at det også i framtiden vil bli begått feil i politidistriktet, men at det i fremtiden må være større rom for kritikk og konstruktive tilbakemeldinger for å lære av feil. 

Relaterte videoer